Aylık arşiv 29 Temmuz 2019

ilemahir

Termokaynak Yapma Yöntemi Nasıl Yapılır ?

Topraklama tesisati termokaynak yapimi topraklama cubuklarina baslik yerine daha uzun omurlu ve saglam termokaynak yontemi, termokaynak tozlari, termokaynak potasi, termokaynak pensesi,termokaynak cakmagi topraklama olcumu Termokaynak, elektriksel olarak irtibatlandırılması gereken eklerde; bakır-bakır, bakır-çelik, çelik-çelik, alüminyum-bakır, alüminyum-alüminyum gibi farklı metaller için bile kolayca uygulanabilen kaynak işlemidir. Elektriksel irtibatlandırmada, iletkenlerde kesintisiz ve sağlam bir iletim yolu oluşturulması oldukça önemlidir. Topraklama tesisatında kurulumdan uzun yıllar Bağlantılar, toz halinde bakır oksit ve alüminyumun yüksek ısı derecesinde reaksiyonu kullanılarak 6 adımda gerçekleştirilir. Birbirine kaynak yapılacak iletkenler, grafit kalıp (kaynak potası) içerisine uygun şekilde yerleştirilir ve saplı mengene (pota pensesi) ile grafit kalıbın her iki yanından iyice sıkıştırılarak açılması önlenir. Kaynak tozu paketinden çıkan pul, potanın üstünde yer alan boşaltma deliğinin tabanına yerleştirilir Tüp içerisinde bulunan kaynak tozu, boşaltma deliğine dökülür. Dökülen kaynak tozunun üzerine, aynı tüpün alt kısmında bulunan başlatma tozu dökülür. Uygun bir çakmak yardımıyla (bkz.Elektronik Çakmak) ateşleme işlemi başlatılır. Pense yardımıyla pota açılır ve kaynak etrafında oluşan cüruf, bir zımpara/fırça yardımıyla temizlenir.sonra görülen en önemli sıkıntılardan biri de toprakaltı iletken bağlantılarında çürümenin olması ve gevşeme, ayrılma gibi problemleri de beraberinde getirmesidir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için toprakaltı iletken bağlantılarının termokaynak ile yapılması gerekmektedir. Termokaynak, dışarıdan bir ısı kaynağı gücüne ihtiyaç duymadan, yüksek kaliteli Grafit kalıp (Pota): Özel tasarımlı grafit kalıp; bir hazne, bir boşaltma deliği ve bir kaynak boşluğu içerir. Termik tepkime, haznede gerçekleşir. Ergiyen bakır, boşaltma deliğinden kaynak boşluğuna akar. Bu kısım, kalıbın işlemi tamamlanmış bağlantıdan kolay ayrılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da kullanım sırasında gösterilen özene de bağlı olarak kalıbın ömrünü uzatır. Bir kaynak potasının ortalama ömrü, 50 kullanım civarındadır. Amperweld tozu: Bir tür bakır alaşımı olan Amperweld tozu, birleştirilecek iletkenlerin kesitine göre farklı gramajlara sahip plastik tüpler halinde piyasaya sunulur. Her bir tüpte, istenen bağlantıyı yapmaya yetecek miktarda metal kaynak tozu ve uygun miktarda gümüş renkli başlatma tozu bulunur. Saplı mengene (Pense): Birbirine kaynak yapılacak iletkenlerin içinde bulunduğu grafit kalıbı kıstırmak suretiyle, kalıbın açılmasını ve içine konan kaynak tozunun dağılmasını önleyen iki saplı pense. Saplı mengeneler değişik tipte kalıpları sıkmakta kullanılabilir ve gerekli bağlantının tip ve boyutlarına göre üretilirler. Ateşleyici (Çakmak): Tepkimeyi başlatmak için kullanılır. Bu işlem sırasında tozu tutuşturmak için kullanılan geleneksel termokaynak çakmağı yerine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu esas alınarak geliştirilen “Elektronik Pota Çakmağının” kullanımı oldukça büyük avantaj sağlamaktadır. – Amper Elektronik Pota Çakmağı ile Ateşleme İşleminin Gerçekleştirilmesi- elektriksel bağlantı oluşturmanın en önemli yoludur.

ilemahir

KOMPANZASYON NEDİR?

KOMPANZASYON NEDİR?

Kompanzasyon akım ve gerilim arasındaki faz farkının en ideal olabilecek açıya getirilerek, sistemi olumsuz etkileyen reaktif güçlerin sıfıra yaklaştırılması olayıdır. Bir başka değişle cosϕ güç faktörünün düzeltilmesidir.

KOMPANZASYON NEDEN YAPILIR?

Kompanzasyon sistemden geçilen reaktif güçlerin faturaya yansıtılmaması için tekrardan sisteme verilmesi ve reaktif fatura ödememek için yapılır. Reaktif güç aktif gücün belli bir oranına girdiğinde ceza faturası gelmektedir. Kompanzasyon sayesinde bu oran kontrol altında tutularak sistem korunma altına alınmış olunur.

AKTİF GÜÇ NEDİR?

Aktif güç sistemde asıl görev yapan iş gören güçtür. Birimi watt tır. P sembolüyle gösterilir.

REAKTİF GÜÇ NEDİR?

Reaktif güç tesisteki yüklerden dolayı sistem ile kaynak arasında döngü yapan yüklerdir. Birimi kvar dır. Q sembolüyle gösterilir.

ENDÜKTİF GÜÇ NEDİR?

İdeal bir bobine ait akım ve gerilimin etkin değerlerinin çarpımına denir. Reaktif güç değeri, aktif güç değerinden farklı olarak enerji kaybını ifade etmez. Bobinde depolanan ve sisteme geri verilen enerji ile ilgili büyüklüktür.

KAPASİTİF GÜÇ NEDİR?

İdeal bir kondansatöre ait akım ve gerilim etkin değerlerinin çarpımına denir.

COSϕ ( COS Fİ) NEDİR?

Akım ile gerilim arasındaki faz farkı açısına ϕ fi’dir. Bu ϕ fi açının cosünüsü değeri güç faktörüdür. Açının 0 a yani güç faktörünün 1 e yakın olması en ideal durumdur.

DÜŞÜK COSϕ ( COS Fİ) ETKİLERİ NELERDİR?

Transformatörlerin Isınması

İşletme Ömrünün Azalması

Trafo ve jeneratörlerin tam yüklenmesi, yeni yüklerin eklenemez olunuşu

Gerilimin Düşmesi

Kablolarda Isınma

REAKTİF CEZA

REAKTİF CEZA ORANLARI NELERDİR?

Gücü 9KVA ve üstü olan tesislerde reaktif güç ölçümü için kombi sayaç takılmalıdır.

Gücü 50 KVA ve üstünde olan tesislerde kompanzasyon yapılması zorunludur.

Gücü 50 KVA altında olan tesislerde endüktif reaktif ceza oranı %33 tür.

Gücü 50 KVA altında olan tesislerde kapasitif reaktif ceza oranı %20 dir.

Gücü 50 KVA ve üstünde olan tesislerde endüktif reaktif ceza oranı %20 dir.

Gücü 50 KVA ve üstünde olan tesislerde kapasitif reaktif ceza oranı %15 dir.

KOMPANZASYON ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Bireysel Kompanzasyon

Grup Kompanzasyon

Merkezi Kompanzasyon

BİREYSEL KOMPANZASYON NEDİR?

Bireysel Kompanzasyonun avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır.

Avantajları;

Reaktif güç tüketim cezalarını en aza indirir

Görünen güç ihtiyacını düşürür

Transformatörlerin daha çok yüklenmesini engelleyerek, gerektiğinde daha fazla aktif yüke izin verir

Kablo boyutları ve kablo kayıpları azaltılır

Dezavantajları;

Yatırım daha uzun vadede geri döner

Kontrol edilmesi çok zor ve zaman alan bir süreç gerektirir

Daha fazla işçilik gerektirir

GRUP KOMPANZASYON NEDİR?

Grup Kompanzasyonun avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır.

Avantajları;

Reaktif güç tüketim cezalarını en aza indirir

Görünen güç ihtiyacını düşürür

Transformatörlerin daha çok yüklenmesini engelleyerek, gerektiğinde daha fazla aktif yüke izin verir

Ana dağıtım panosuyla tali dağıtım panosu arasındaki kablonun çapı azaltılabilir ve ya mümkün olabilecek ilave yükler için ek kapasiteye sahip olunur

Kablolardaki kayıplar azaltılır

Dezavantajları;

Kondansatör bloklarının güçlerini dağıtmada zorluklar

Reaktif akım tali dağıtım panosunun altındaki bütün kablolarda akmaya devam ettiği için, kayıplar tam olarak yok edilememiştir.

MERKEZİ KOMPANZASYON NEDİR?

Devredeki yüklere ve cinslerine göre kompanzasyon gücünün ayarlandığı sistemdir.

Avantajları;

İşletmenin güç faktörü bir yerden denetlenir

Bu yöntem en ucuz yöntemdir

Aşırı ve düşük kompanzasyon önlenmiş olunur

Dezavantajlar;

Reaktif akım, baradan sonra kullanılan bütün iletkenlerden akmaya devam eder:

Kayıplar tam yok edilememiştir

KOMPANZASYON GÜCÜ NASIL HESAPLANIR?

Tesis güç faktörü genellikle 0,70 olarak kabul edilerek 0,95 e çekilmesi için k katsayısı tablodan bulunur. Bu k katsayısının tesis gücüyle çarpımından kompanzasyon gücünü bulabiliriz.

SABİT KOMPANZASYON NEDİR?

Tesis ana panosu devrede değilken bile trafonun çektiği endüktif güçten kaynaklı kompanzasyon ihtiyacı doğar. Yüklerin devreye girip girmemesinden bağımsız olduğu için reaktif güç kontrol rölesi önüne sürekli olan bir kompanzasyon grubu yerleştirilir. Bu gruba sabit kompanzasyon denir.

KLASİK KOMPANZASYON NEDİR?

Klasik Kompanzasyon endüktif güç çeken sistemlerde kondansatör gruplarıyla yapılır. Kompanzasyon grupları kademeler halinde dizayn edilir. Kondansatörlerin önlerine röleden sinyal geldiğinde çektirme için kontaktörler konulur. Kontaktörlerin önünde de koruma sigortaları bulunur. Kompanzasyon sistemi devreye paralel olarak bağlanır.

NEDEN KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ KULLANILIR?

Röleden sinyal gelip kontaktör çektime yaptırıldığında kondansatörlere akım aniden gelir ve kondansatörlerin daha erken arıza vermesine sebebiyet verebilir. Kompanzasyon kontaktörlerinde ise

gelen akım bir dirençle karşılaşır ve öylece kondansatörlere ulaşır. Bir bakıma baspas görevi görüyor da denilebilir.

KOMPANZASYON TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Kompanzasyon takibi çok ciddi bir iş olmakla birlikte konusunda uzman mühendislerce yapılmalıdır. Herhangi bir ihmal dikkatsizlik sonucunda ağır maddi cezalar yada hasarlarla karşılaşılabilinir. Tarafımızdan yapılan kompanzasyon takiplerinde öncelikle sistem tam olarak incelenir. Yönetmeliklere uygunluğu ve sürekliliği kontrol edilir. Yapılan kompanzasyonun doğruluğu ve yeterliliği teyit edilirse takip kısmına geçilir. Takiplerin daha kolay ve daha sık aralıklarla yapılması için uzaktan kontrol tercih edilebilir. Firmamız takipleri bizzat SMM Belgeli Mühendisimizce haftada 3 defa olacak şekilde yapmakta ve rapor halinde tesis teknik birimine sunulmaktadır

ilemahir

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU NEDİR?

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU NEDİR?

Yüksek Gerilim bulunan tesislerde insanlar başta olmak üzere canlıların güvenliği sağlamak ve enerjinin doğru açma kapama kontrollerinin yapılmasını sağlamak amacıyla yönlendirmelerde bulunan ve yapılan işin takibini yapan mühendistir.

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU ZORUNLU MUDUR?

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 60. Madde de “Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. 154 kV ve daha büyük kuvvetli akım tesislerinde (uzaktan kumanda edilen TM ler hariç) işletme sorumlusu olarak en az bir elektrik mühendisi bulundurulmalıdır. Bu Mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır. “

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU NERELERDE GÖREV YAPAR?

Kendine ait trafosu olan yer tesiste bir Yüksek Gerilim (Trafo) İşletme Sorumlusunun olması gerekmektedir. Trafonun gücü yada direk tipi ve ya köşk tipi olması önemli değildir. Önemli olan trafonun tesise ait olmasıdır.

TRAFO NEDİR?

ilemahir

TOPRAKLAMA SİSTEMİ NEDİR?

TOPRAKLAMA SİSTEMİ NEDİR?

Topraklama başta insanlar olmak üzere canlıları elektrik çarpmalarından ve elektrikle çalışan makinaları arıza akımlarından korumak için yapılan sistemlerdir.

TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ KAÇA AYRILIR?

Topraklama sistemleri üçe ayrılır. Bunlar TT sistemler, TN sistemler, IT sistemlerdir. Türkiye’ de genellikle kullanılan sistem TT Topraklama Sistemidir.

TT TOPRAKLAMA SİSTEMİ

TT Topraklama sisteminde Trafo gövdesinin ve trafo yıldız noktasının ayrı ayrı olarak topraklanmasıdır. Trafo yıldız noktasının topraklanması Nötr’ü yani işletme topraklamasını oluşturur. Trafo gövdesinin ise topraklanması koruma topraklamasını olarak adlandırır. TT topraklama sisteminde koruma topraklaması ve işletme topraklaması (Nötr) ayrı iki iletken olarak panolara ve yüklere ulaşır.

TN TOPRAKLAMA SİSTEMİ

TN Topraklama sisteminde Trafo gövdesi ve trafo yıldız noktası aynı topraklama sisteminde birleştirilir. Yani bir trafo için tek topraklama yapılmıştır. Yapılan bu topraklamadan koruma ve işletme topraklaması iki ayrı iletken olarak panolara ve yüklere ulaşırsa bu TN-S topraklama sistemidir. Yapılan bu topraklama ve işletme topraklaması tek iletken üzerinden pano ve yüklere ulaşıyorsa bu TN-C sistemdir.

IT TOPRAKLAMA SİSTEMİ

IT Topraklama sisteminde Nötr direnç olarak topraklanmaz. Nötr yüksek empedans bobiniyle toprağa bağlanır. Tesiste bulunan cihazlar ise metal aksanlarından doğrudan toprağa bağlanılır. Bu şekilde sistem aşırı akıma karşı korunmuş olunur, şebeke yüksek seviyede bir izolasyon sağlar ve hata akımlarına ve gerilimlerine karşı koruma sağlanır.

TOPRAKLAMA NASIL GÖREV GÖRÜR?

Topraklama sistemi koruma sigortasının erken açtırılması görevinde bulunur. Herhangi bir kaçak anında pano ya da cihaz gövdesinde bulunan tehlikeli gerilim insan ölümlerine sebep olabilir. Bu tehlikeli gerilim 50 V ve üstüdür. Dokunma anında bizim üzerimizden bir akım geçmeye başlar. Topraklama sistemi hat ile toprak arasında düşük bir direnç oluşturarak hata akımının artmasını ve koruma sigortasının en erken şekilde açma yapmasını sağlar. Böylelikle elektriğin çok büyük bir kısmı yüksek dirençli olan insan üzerinden değil de düşük dirençli topraklama sistemi üzerinden akar ve en kısa sürede sigorta açar.

TOPRAKLAMA SİSTEMİ NASIL YAPILIR?

Topraklama sistemi iletken malzemelerin toprak altına serilmesi ya da çakılmasıyla yapılır. Serilen ya da çakılan iletken malzemeler toprak ile temas halinde olarak eşdeğer bir direnç oluşturur. Bu eşdeğer direnç topağın özgül direnci ve iletkenin direnci referans alınarak hesaplanır. Yaptığımız her topraklama yeterli olmayabilir. Hesaplamalar sonucu elde ettiğimiz direnç değerine ulaşmadığımız

sürece doğru bir topraklama yapmış olmayız. Önemli olan sadece direnç değerini tutturmak değil devamlılığını da sağlamaktır. Bu da yaptığımız montaj şekline ve kullandığımız malzemelere bağlıdır.

TOPRAKLAMA SİSTEMİNE NELER BAĞLANIR?

Topraklama sistemine

Trafo Gövdeleri,

Elektrik Panoları,

Elektrik Tabloları,

Elektrik Makineleri,

Priz Toprak Uçları,

Elektrikle Çalışan Cihazların metal aksanları bağlanılır.

TOPRAKLAMA KONTROLLERİ VE ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR?

Gözle Muayene,

Topraklama direncinin ölçümü,

Toprak özgül direncinin ölçümü,

Eşpotansiyel bara kontrolü,

Topraklama iletkeni kesit kontrolleri,

Besleme sigortalarının otomatik açma kontrolü,

Topraklama süreklilik Testi,

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİNİ VE KONTROLLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Topraklama ölçümlerini Elektrik Mühendisleri Odasından SMM Serbest Müşavir Mühendis Yetki Belgeli, Topraklamalar Yetkilendirme Belgesi’ne Sahip Elektrik, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri yapabilir.

Tercih sebebi olarak sadece topraklama ölçümü yapan mühendislere yaptırılmamalı, sorunu tespit eden ve çözüm önerisi sunan mühendislerle çalışılması tavsiyemizdir.

HERYIL TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAK GEREKİR Mİ?

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre yılda bir defa periyodik olarak topraklama ölçümlerinin yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ve TSE müfettişleri tarafından da yılda bir periyodik olarak topraklama raporlarını görmek isterler.

Piyasadaki 7 yıllık ölçüm, kontrol ve montaj tecrübemize dayanarak biz de yılda bir defa topraklama ölçümü yaptırılması taraftarıyız. Mevcut topraklama sistemi zamanla okside olabilir deformasyona uğrayabilir. Ya da Elektrik ile çalışan cihazlarının gövdelerinde topraklama iletkeni kopmaları prizlerin topraklama uçlarında paslanma zamanla oluşabilir. Bunların tespit edilmesi ve uygun hale getirilmesi için yılda bir topraklama ölçümleri yapılmalıdır.

TOPRAKLAMA DİRENCİ SINIR DEĞERİ KAÇTIR?

Elektrik piyasasında en çok merak edilen sorulardan biri topraklama direnci sınır değerinin kaç olduğudur. Topraklama sınır değeri besleme sigortasının türüne ne amperine göre hesaplanarak bulunur. Yalnız bazen hesaplamaya katacak bir sigortaya baplı olmayan sistemler olabilir. Bunlar için alınması gereken sınır değer Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği “madde-10a) Tavsiye edilen en büyük topraklama direnç değeri koruma iletkenleri için 1 ohmdur.” gereği 1 ohm olarak kabul edilmelidir.

DOĞRU BİR TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Topaklama ölçümü yapılırken öncelikle topraklama sisteminin(TT,TN,IT) ne olduğuna dikkat edilmelidir. Topraklama Ölçümlerinde en önemli unsur referans alınmadan önce imkan varsa mutlaka toprağa çubuk çakma üç uçlu kontrol metoduyla ilk ölçüm alınmalıdır. Ve ölçülen bu noktadan yardımcı referans yöntemiyle ölçümlere devam edilmelidir. Aşağıdaki sıralamadan bağlayarak ölçümler yapılmalıdır.

-Trafolar,

-Eşpotansiyel Baraları,

-Ana Panolar,

-Tali Tablolar,

-Elektrik Makineleri,

-Kazan Dairesi Pompaları ve Motorları,

-Jeneratör, UPS Gövdeleri,

-Yemekhane Benvari, Elektrik Ocakları vs,

-Asansör Gövde ve Kontrol Panoları, Motorları,

-Klima ve Havalandırma Sistemleri vs.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ…

ilemahir

ELEKTRİK TESİSATI NEDİR?

ELEKTRİK TESİSATI NEDİR?

Elektrik Tesisatı trafodan başlayarak son tüketiciye kadar olan panoları, tabloları, kabloları, tavaları, motorları, kompanzasyonu, elektrik makinelerini, aydınlatmayı, prizleri, asansörleri, zayıf akım, alarm, uydu ve tv sistemlerini komple kapsayan sistemdir.

ELEKTRİK TESİSATI KONTROLLERİ NEDEN YAPILMALIDIR?

Elektrik tesisatı kontrolleri öncelikle insanların güvenliği sağlamak, elektrik sisteminin devamlılığı, maddi zararlardan kaçınmak ve enerji verimliliğini arttırmak için her yıl periyodik olarak yapılmalıdır.

ELEKTRİK TESİSATI KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

Elektrik tesisatı kontrolleri yapılırken öncelikle gözle kontroller yapılmalıdır. Gözle kontrollerin içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Tesisin elektrik projesi istenilmeli, mevcut sistemin projeyle uyumuna bakılmalı, daha sonra ilavelerin projeye eklenip eklenmediğine bakılmalı, projenin eksiksiz ve doğru çizildiği kontrol edilmelidir.

Tesisin OG hattı kontrol edilmeli, ayıcılar ve kesicilerin bakım formları kontrol edilmelidir. Trafo işletme sorumlusunun olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Trafo bakım formları da kontrol edilmelidir.

Enerji Odası ana pano, tali tablolar, gerilim düşümleri, kablo kesitleri, kablo tavaları kontrol edilmelidir.

Kompanzasyon sistemi incelenmeli, takibini yapan firma varsa bakım formları kontrol edilmelidir. Harmonikler varsa alınan tedbirler incelenmelidir.

Asansör panoları, motorları kumanda panoları kontrol edilmelidir. Asansör etiketlenmelisi incelenmelidir. Bakım formları kontrol edilmelidir.

Elektrik tesisatında gözle kontrollerin akabinde termal kamera ölçümleri yapılmalıdır.

Elektrik tesisatında mutlaka besleme sigortaları kaçak akım kontrol röleleri ile yapılmalıdır. Kaçak akım kontrol rölelerinin açma zamanı açma akımı testi yapılmalıdır.

Elektrik tesisatının topraklama ölçümleri yapılmalıdır.

Aydınlık seviyesi ölçümleri yapılmalı eksik aydınlatmalar ilavelerle güçlendirilmelidir.

ELEKTRİK TESİSATI KONTROLÜNÜ KİMLER YAPABİLİR?

Elektrik tesisatı kontrollerini Elektrik Mühendisleri Odasından SMM Serbest Mühendisi Müşavir Yetki Belgesi’ne sahip YG İşletme Sorumluluğu Belgeli ve Topraklamalar Yetkilendirme Belgeli ve Bilirkişilik Temel Eğitim Belgeli Mühendislerce yapılmalıdır.

ilemahir

ELEKTRİK PROJESİ NEDİR?

ELEKTRİK PROJESİ NEDİR?

Bir tesisin ya da konutun elektrikle alakalı her türlü bağlantısının, malzemelerinin, enerji girişlerinin, hesaplarının, tablolarının açık olarak gösterildiği çizimdir.

PROJE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İç Tesisat Projeleri

Orta Gerilim Projeleri

Jeneratör Ruhsat Projeleri

Güneş Enerjisi Santral Projeleri

İÇ TESİSAT PROJELERİ

Elektrik Tesisat Çizimi

Aydınlatma Tesisatı Çizimi

Kuvvetli Akım Kolon Şeması

Tek Hat Şeması

TV ve Uydu Tesisatı Çizimi

Kamera Tesisatı Çizimi

ORTA GERİLİM PROJELERİ

Enerji Nakil Hattı Projeleri

Trafo Merkezleri Projeleri

Hesaplamalar

Keşif Listesi

JENERATÖR RUHSAT PROJELERİ

Jeneratör Projeleri

Jeneratör Dağıtım Projeleri

Transfer Projeleri

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ

Güneş Enerjisi Santral Projeleri

Hesaplamalar

Keşif Listesi

ilemahir

PARATONER KONTROLÜNÜ ve ÖLÇÜMÜ

YILDIRIMINDAN NEDEN KORUNMAK GEREKİR?

Yıldırım düştüğünde insan ölümlerine ve yaralanmalarına, hayvanların telef olmasına, elektronik cihazların arızalanmasına, yangınlara ve elektrik tesisatında sorunlara sebebiyet vermektedir. Bu sebepten dolayı yıldırımdan korunmak mutlak suretle gereklidir. Özellikle okullara, hastanelere, yüksek binalara, fabrikalara yıldırımdan korunma sistemleri kurulmalıdır.

YILDIRIMIN ETKİLERİ?

ž Isı

ž Işık

ž Ses

ž Elektrodinamik

ž Elektrokimyasal

ž Elektromanyetik

ISI ETKİSİ

Yıldırım düştüğünde oluşturduğu hava kanalında 30000 °C ısıya ulaşır. Güneşin yüzey sıcaklığı 5500 °C oluğuna göre güneşin yüzey sıcaklığının yaklaşık 5-6 katı ısı açığa çıkartmaktadır. VE yıldırım düştüğü yerleri de belirli bir seviye ısıtmaktadır. Yıldırımdan korunma sistemi yıldırımı yakaladığında bile iletkenleri üzerinde ani aşırı bir ısınma meydana gelir.

IŞIK ETKİSİ

Yıldırım elektrik boşalması olduğundan nasıl ki elektriksel atlamalarda bir ark oluşuyorsa yıldırım düşme anında da aynı şekilde ark oluşur. Tabi gerilim çok yüksek seviyelerde olduğundan ark boyutu da aynı şekilde büyük olacaktır. Bu nedenle yıldırım düşmesi anında ışık meydana gelir. Yakınlarımıza yıldırım düştüğünde göz kamaşması yaşayabiliriz. Biraz daha yakınımızda ise geçici körlük görülebilir.

PARATONER KONTROLÜNÜ ve ÖLÇÜMÜ KİMLER YAPABİLİR?

Paratoner topraklama ölçümü ve tesisat kontrolünü SMM Serbest Müşavir Mühendis Belgesine sahip Topraklamalar Yetkilendirme Belgeli Mühendisler ölçebilir. Yalnız ölçüm cihazının kalibrasyonlu olması gerekmektedir.

PARATONER MALZEMELERİ NELERDİR?

Paratoner Başlığı

Çatı Direği

Direk Kroşesi

50 mm2 Som Bakır İletken

İniş Kroşeleri

Test Klemensi

Koruma Borusu

Topraklama Çubuklar

ilemahir

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMANLIĞİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMANLIĞİ

Bilindiği üzere fabrikaların, devlet kurumlarının ve firmaların elektrik bakım ve onarım ile alakalı yıllık yada aylık olarak yapması gereken işlemler vardır. Firmamız yetki belgeleri ve tecrübeli ekibiyle hem bu bakım işlemlerini tek elden yürütmekte hem de çalıştığı firmalara çözüm ortağı olmaktadır. Yani işimiz sadece bakım ve kontrolleri yapmak değil, bu kontroller sonucunda çıkan uygunsuzlukların giderilmesi konusunda iş ortaklarımıza çözüm sunmaktır.

DANIŞMANLIK İÇERİSİNDE SUNULAN HİZMETLER

Danışmanlık içerisinde hizmetlerimiz aylık ve yıllık olarak belirtilmiştir.

Yıllık Hizmetler;

Topraklama Kontrolleri

Paratoner Kontrolleri,

Elektrik Tesisatları,

Termal Kamera Kontrolleri,

Aydınlık Seviyesi Ölçümleri

Aylık Hizmetler;

Trafo Bakım Onarım

Jeneratör Bakım Onarım

Kompanzasyon Takip

Trafo Yüksek İşletme Sorumluluğu

ulunan ve yapılan işin takibini yapan mühendistir.

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU ZORUNLU MUDUR?

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 60. Madde de “Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. 154 kV ve daha büyük kuvvetli akım tesislerinde (uzaktan kumanda edilen TM ler hariç) işletme sorumlusu olarak en az bir elektrik mühendisi bulundurulmalıdır. Bu Mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır. “

HIZLI ARAMA