ELEKTRİK TESİSATI NEDİR?

ilemahir

ELEKTRİK TESİSATI NEDİR?

ELEKTRİK TESİSATI NEDİR?

Elektrik Tesisatı trafodan başlayarak son tüketiciye kadar olan panoları, tabloları, kabloları, tavaları, motorları, kompanzasyonu, elektrik makinelerini, aydınlatmayı, prizleri, asansörleri, zayıf akım, alarm, uydu ve tv sistemlerini komple kapsayan sistemdir.

ELEKTRİK TESİSATI KONTROLLERİ NEDEN YAPILMALIDIR?

Elektrik tesisatı kontrolleri öncelikle insanların güvenliği sağlamak, elektrik sisteminin devamlılığı, maddi zararlardan kaçınmak ve enerji verimliliğini arttırmak için her yıl periyodik olarak yapılmalıdır.

ELEKTRİK TESİSATI KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

Elektrik tesisatı kontrolleri yapılırken öncelikle gözle kontroller yapılmalıdır. Gözle kontrollerin içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Tesisin elektrik projesi istenilmeli, mevcut sistemin projeyle uyumuna bakılmalı, daha sonra ilavelerin projeye eklenip eklenmediğine bakılmalı, projenin eksiksiz ve doğru çizildiği kontrol edilmelidir.

Tesisin OG hattı kontrol edilmeli, ayıcılar ve kesicilerin bakım formları kontrol edilmelidir. Trafo işletme sorumlusunun olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Trafo bakım formları da kontrol edilmelidir.

Enerji Odası ana pano, tali tablolar, gerilim düşümleri, kablo kesitleri, kablo tavaları kontrol edilmelidir.

Kompanzasyon sistemi incelenmeli, takibini yapan firma varsa bakım formları kontrol edilmelidir. Harmonikler varsa alınan tedbirler incelenmelidir.

Asansör panoları, motorları kumanda panoları kontrol edilmelidir. Asansör etiketlenmelisi incelenmelidir. Bakım formları kontrol edilmelidir.

Elektrik tesisatında gözle kontrollerin akabinde termal kamera ölçümleri yapılmalıdır.

Elektrik tesisatında mutlaka besleme sigortaları kaçak akım kontrol röleleri ile yapılmalıdır. Kaçak akım kontrol rölelerinin açma zamanı açma akımı testi yapılmalıdır.

Elektrik tesisatının topraklama ölçümleri yapılmalıdır.

Aydınlık seviyesi ölçümleri yapılmalı eksik aydınlatmalar ilavelerle güçlendirilmelidir.

ELEKTRİK TESİSATI KONTROLÜNÜ KİMLER YAPABİLİR?

Elektrik tesisatı kontrollerini Elektrik Mühendisleri Odasından SMM Serbest Mühendisi Müşavir Yetki Belgesi’ne sahip YG İşletme Sorumluluğu Belgeli ve Topraklamalar Yetkilendirme Belgeli ve Bilirkişilik Temel Eğitim Belgeli Mühendislerce yapılmalıdır.

Yazar hakkında

mahir administrator

Bir cevap yazın

HIZLI ARAMA