Yıllık arşiv 25 Aralık 2020

ilemahir

Jeneratör Projesi

Jeneratör projesi elektirik müdendisleri tarafından çizilir.
Elektrik Mühendisinin yetki belgeleri olmalı ve Dağıtım firmasından muhattap numarası olması gerekmektedir.

Sıradan bir projeciye çizdirilen jeneratör ruhsat projeleri çok yüksek onarım bedelleri ile sonuçlanabilmektedir. Firmamız sürekli jeneratör ruhsat projeleri çizmektedir. Bunu yaparken amacımız en az maliyetli onarımla projemize onay almaktır. Onarımlar sırasında iş ortağımıza gerekli teknik destek sunulmaktadır. Kabul işlemleri firmamızca yapılmaktadır

 Jeneratör Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

TRAFO PROJESİNİ KİMLER ÇİZEBİLİR?

Trafo projesi mevcut ve yeni tesislerde trafolar için çizilen projelerdir.
Mevcut sistemlerde çok eski tesislerde proje olmayabilir. Burada mevcut trafolara proje çizdirilmesi gerekmektedir. Yeni tesislerde ise güç hesapları yapılarak buna uygun trafolar için trafo projesi çizilmelidir. Trafo projesi Dağıtım firmasından onaylatılmalıdır. Firmamız onay sonrasın onarımlarda teknik hizmet sunmaktadır. Ayrıca kabul işlemleri tarafımızdan yapılmaktadır. Yeni tesis devreye girdikten sonrada trafo YG İşletme sorumluluğu hizmeti vermektedir.

Hızlı Arama    Email

ilemahir

TRAFO PROJESİ NEDİR?

Trafo projesi mevcut ve yeni tesislerde trafolar için çizilen projelerdir.
Mevcut sistemlerde çok eski tesislerde proje olmayabilir. Burada mevcut trafolara proje çizdirilmesi gerekmektedir. Yeni tesislerde ise güç hesapları yapılarak buna uygun trafolar için trafo projesi çizilmelidir. Trafo projesi Dağıtım firmasından onaylatılmalıdır. Firmamız onay sonrasın onarımlarda teknik hizmet sunmaktadır. Ayrıca kabul işlemleri tarafımızdan yapılmaktadır. Yeni tesis devreye girdikten sonrada trafo YG İşletme sorumluluğu hizmeti vermektedir.

Hızlı Arama    Email

ilemahir

TRAFO PROJESİ NASIL ÇİZİLİR?

İki türlü elektrik projesi çizilebilinir. Mevcut tesisin elektrik projesini çizmek ya da yeni tesisin elektrik projesini çizmek.

Mevcut sistemin elektrik projesi çizilirken tesis yerinde gezilip tüm incelemeler yapılıp projelendirilir. Bu incelemede Trafo gücü alınır. Kaç trafo bulunduğuna bakılır. Entegre Jeneratörlerin sayısı ve güü alınır. Çıkış şalterleri projeye dahil edinilir. Mimarı üzerinde yerleri gösterilir. Bunları yaparken dikkat edilmesi gerekilen en önemli husus proje çizen mühendisin profesyonel ve tecrübeli olmasıdır. Çünkü çizilen projeye Dağıtım Firmasından onay alınır. Onay alınan projeye uygun olarak onarım yapılır ve tesis projeye uygun hale getirilir. Projeyi çizen mühendis tecrübeli değil ise çok yüksek onarım bedelleri çıkabilir. Firmamız en az maliyetle çözebileceğiniz şekilde yönetmeliklere uygun olarak mevut sisteminizin projesi çizmekte ve onay almaktadır. Onarım çıkması durumunda teknik destek sunmakta ve kabul işlemlerini sizinle yapmaktadır.Tüm bu çizimler yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Yeni tesisin trafo projesi çizilirken güç hesaplarına dikkat edilmeli ve ileri dönemler göz önünde bulundurularak trafo gücü ve sayısı belirlenerek çizimler yapılmalıdır. Firmamız piyasada çözüm ortağı olarak çalıştığından ileride oluşabilecek tüm senaryoları göz önünde bulundurarak trafo projelerinizi çizmektedir. Tüm bunlar yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Hızlı Arama    Email

ilemahir

GÜÇ ARTIRIM PROJESİNİ KİMLER ÇİZEBİLİR?

Güç artırım projesini belirli bir tecrübeye sahip Elektrik ve Elektronik Mühendisleri çizebilir.
Elektrik Mühendisinin yetki belgeleri olmalı ve Dağıtım firmasından muhattap numarası olması gerekmektedir. Sıradan bir projeciye çizdirilen güç artırım telafisi çok zor olan işlemler ile sonuçlanabilmektedir. Firmamız sürekli olarak güç artırım projeleri çizmektedir. Bunu yaparken amacımız en az maliyetli imalat gerektiren projemize onay almaktır. İmalatlar sırasında iş ortağımıza gerekli teknik destek sunulmaktadır. Kabul işlemleri firmamızca yapılmaktadır.

Güç Artırım Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

GÜÇ ARTIRIM PROJESİ NEDİR?

Güç artırım projesi mevcut gücün ilavelerle artığı durumda ihtiyaç duyulan yeni projedir. Burada ilave güçler çok iyi hesaplanmalıdır.
Hiçbir şey göz ardı edilmemelidir. Aksi takdirde yapılan güç artırım projesi yeterli gelmeyebilir. Firmamız tecrübeli kadrosuyla güç artırım projeleri çizmekte ve onarım aşamasında teknik destek sunmaktadır. Ayrıca kabul işlemleri tarafımızdan yapılmaktadır.

Güç Artırım Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

 

 

ilemahir

GÜÇ ARTIRIM PROJESİ NASIL ÇİZİLİR?

Güç artırım projesi çizilme sebebi mevcut tesise ekleme güçler gelmiştir. Mevcut güçler ve ilave güçlerle artık sistem yükü kaldıramaz olmuştur. Kablo kesitleri yeterli gelmemektedir. Tesiste sürekli şalter atma sorunları oluşmaktadır.
Böyle bir durumda tesisteki mevcut durum değerlendirilmelidir. İlave güçler hesaba katılmalıdır. Eski ve yeni güçler proje üzerinde gösterilmelidir. Kurulu Güç hesabı yapılmalıdır. Buna göre çekilen amper hesaplanmalıdır. İleride eklenebilecek güçlerde hesaplanarak yeni proje çizilmelidir.

Çizilen Proje Dağıtım firmasından onaylatılmalıdır. Onaylı projeye uygun yeni onarımlar yapılmalıdır. Onarımlar sonrasında Dağıtım Firmasından randevu alınarak kabul işlemleri yapılmalıdır. Tüm bu çizimler yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Güç Artırım Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

 

ilemahir

ENH ENERJİ NAKİL HATTI PROJESİ NEDİR?

Enerji Nakil Hattı projesi mevcut ve yeni tesislerde Enerji Nakil Hatları için çizilen projelerdir.
Mevcut sistemlerde çok eski tesislerde proje olmayabilir. Burada mevcut trafolara, direklere, jeneratörlere göre proje çizdirilmesi gerekmektedir. Yeni tesislerde ise güç hesapları yapılarak buna uygun trafolar, direkler, jeneratörler, Orta Gerilim OG Hücreler için ENH Enerji Nakil Hattı projesi çizilmelidir. ENH projesi Dağıtım firmasından onaylatılmalıdır. Firmamız onay sonrasın onarımlarda teknik hizmet sunmaktadır. Ayrıca kabul işlemleri tarafımızdan yapılmaktadır. Yeni tesis devreye girdikten sonrada trafo YG İşletme sorumluluğu hizmeti vermektedir.

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

ENH ENERJİ NAKİL HATTI PROJESİ NASIL ÇİZİLİR?

İki türlü ENH Enerji Nakil Hattı projesi çizilebilinir. Mevcut tesisin ENH projesini çizmek ya da yeni tesisin ENH projesini çizmek.
Mevcut sistemin ENH projesi çizilirken tesis yerinde gezilip tüm incelemeler yapılıp projelendirilir. Bu incelemede OG hücreler, trafolar jeneratör gücü alınır. Kaç trafo, jeneratör ve direk bulunduğuna bakılır. Entegre trafoların sayısı ve gücü alınır. Çıkış şalterleri projeye dahil edinilir. Mimarı üzerinde yerleri gösterilir. Direkli sistemler için iyi bir analiz yapmak şarttır. Direk yerleri iyi alınmalıdır. Direk şekilleri göz önünde bulundurulmalıdır.Çizilen projeye Dağıtım Firmasından onay alınır. Onay alınan projeye uygun olarak onarım yapılır ve tesis projeye uygun hale getirilir. Projeyi çizen mühendis tecrübeli değil ise çok yüksek onarım bedelleri çıkabilir. Ve onaylanmış projeyi değiştirmek çok zordur.Firmamız en az maliyetle çözebileceğiniz şekilde yönetmeliklere uygun olarak mevut sisteminizin projesi çizmekte ve onay almaktadır. Onarım çıkması durumunda teknik destek sunmakta ve kabul işlemlerini sizinle yapmaktadır.Tüm bu çizimler yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Yeni tesisin ENH projesi çizilirken güç hesaplarına dikkat edilmeli ve ileri dönemler göz önünde bulundurularak ENH projesi çizilmelidir. Mesafeler, direk yerleri ve direk çeşitleri iyi belirlenmelidir. Kablo kesitleri ve kompanzasyon iyi hesaplanmalıdır. Tüm bunlar yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

ENH ENERJİ NAKİL HATTI PROJESİNİ KİMLER ÇİZEBİLİR?

ENH Enerji Nakil Hattı projesini belirli bir tecrübeye sahip Elektrik ve Elektronik Mühendisleri çizebilir.
Elektrik Mühendisinin yetki belgeleri olmalı ve Dağıtım firmasından muhattap numarası olması gerekmektedir. Sıradan bir projeciye çizdirilen Enerji Nakil Hattı Projeleri telafisi çok zor olan işlemler ile sonuçlanabilmektedir. Firmamız sürekli olarak Enerji Nakil Hattı projeleri çizmektedir. Bunu yaparken amacımız en az maliyetli imalat gerektiren projemize onay almaktır. İmalatlar sırasında iş ortağımıza gerekli teknik destek sunulmaktadır. Kabul işlemleri firmamızca yapılmaktadır.

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

 

HIZLI ARAMA