Aylık arşiv 17 Aralık 2020

ilemahir

ELEKTRİK PROJESİNİ KİMLER ÇİZER?

Elektrik projesini Elektrik Elektronik Mühendisleri ya da Elektrik Mühendisleri çizebilir.
Çizen mühendisin Elektrik Mühendisleri Odasından yetki belgeleri bulunmalıdır. Bu yetki belgeleri SMM belgesi ve Büro Tescil Belgesidir. Bu belgelerle Dağıtım Şirketine de kayıt yaptırmak ve muhattap numarası almak gerekmektedir.

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

 

ilemahir

ELEKTRİK PROJESİ NEDİR?

Bir tesisin ya da konutun elektrikle alakalı her türlü bağlantısının, malzemelerinin, enerji girişlerinin, hesaplarının, tablolarının açık olarak gösterildiği çizimdir.
Bu çizim mevcut sistem içinde yapılabilinir. Eski yapıların bazılarının elektrik projesi mevcut değildir yada kaybolmuştur. Bu tür yerlerde elektrik projesinin tekrardan çizilmesi gerekmektedir.

Mevcut sistemin projesi çizilirken elektrik bağlantısının gittiği heryer kontrol edilir. Aydınlatmalar, prizler, motorlar, asansör vb. hepsi tekrardan mimarı proje üzerine çizilir.

Daha sonra tesisin son haliyle kurulu güç hesabı yapılır. Mevcut giriş şalteri ve kablo kesiti uygun değilse güç artırım projesi çizilerek Dağıtım şirketinden onay istenilir.

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

 

 

ilemahir

ELEKTRİK PROJESİ NASIL ÇİZİLİR?

İki türlü elektrik projesi çizilebilinir. Mevcut tesisin elektrik projesini çizmek ya da yeni tesisin elektrik projesini çizmek.
Mevcut sistemin elektrik projesi çizilirken tesis yerinde gezilip tüm incelemeler yapılıp projelendirilir. Bu incelemede aydınlatma yerleri, priz yerleri, motor yerleri, asansör vb. yerleri mimari proje üzerine işlenir. Güç hesabı yapılır. Zayıf akım proje üzerinde gösterilir. Tesis Orta Gerilimden OG’den besleniyorsa Trafo projesi çizilir. Jeneratör Trafoya entegre olarak çalışıyorsa Jeneratör projesi çizilir. Tüm bu çizimler yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Yeni tesisin elektrik projesi çizilirken mimarı üzerinde ihtiyaca göre iç aydınlatma , priz, motor, asansör vb. projeleri çizilir. Kendine ait trafosu olacaksa Orta Gerilim OG projesi çizilir. Enerji Nakil Hattı olacaksa ENH projesi çizilir. Tüm bunlar yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

 

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

JENERATÖR RUHSAT PROJESİNİ KİMLER ÇİZEBİLİR?

Jeneratör ruhsat projesini belirli bir tecrübeye sahip Elektrik ve Elektronik Mühendisleri çizebilir.
Elektrik Mühendisinin yetki belgeleri olmalı ve Dağıtım firmasından muhattap numarası olması gerekmektedir.

Sıradan bir projeciye çizdirilen jeneratör ruhsat projeleri çok yüksek onarım bedelleri ile sonuçlanabilmektedir. Firmamız sürekli jeneratör ruhsat projeleri çizmektedir. Bunu yaparken amacımız en az maliyetli onarımla projemize onay almaktır. Onarımlar sırasında iş ortağımıza gerekli teknik destek sunulmaktadır. Kabul işlemleri firmamızca yapılmaktadır.

 Jeneratör Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

JENERATÖR RUHSAT PROJESİ NEDİR?

Jeneratöre Ruhsat Projesi Dağıtım Firmasından ruhsat almak için çizilen projedir.
İki türlü jeneratör ruhsat projesi çizilebilinir. Mevcut tesisin jeneratör ruhsat projesini çizmek ya da yeni tesisin jeneratör projesini çizmek.

Kısacası sisteme entegre olarak çalışan jeneratörlerin Başkent Elektrik Dağıtım firması kendinde kaydının olmasını ve bu jeneratörlerin yönetmeliklere ve iş güvenlik şartlarına uygun olarak tesis edilmiş olmasını istemektedir. Bu sebeple proje isteyerek yönetmeliklere uygun olduğunu teyit etmektedir. Ayrıca tesisinde projeye uygun olduğunu yerinde kabul işlemi yaprak kontrol etmektedir. Firmamız hem proje hem kabul işlemlerini yapmaktadır. Onarım gereken durumlarda teknik destek sunmaktadır.

 Jeneratör Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

JENERATÖR PROJESİNİ KİMLER ÇİZEBİLİR?

Jeneratör projesini belirli bir tecrübeye sahip Elektrik ve Elektronik Mühendisleri çizebilir.
Mühendisinin yetki belgeleri olmalı ve Dağıtım firmasından muhattap numarası olması gerekmektedir. Sıradan bir projeciye çizdirilen jeneratör projeleri çok yüksek onarım bedelleri ile sonuçlanabilmektedir. Firmamız sürekli jeneratör projeleri çizmektedir.

Bunu yaparken amacımız en az maliyetli onarımla projemize onay almaktır. Onarımlar sırasında iş ortağımıza gerekli teknik destek sunulmaktadır. Kabul işlemleri firmamızca yapılmaktadır.

 Jeneratör Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

JENERATÖR RUHSATLANDIRMA?

Jeneratör Ruhsatlandırma’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ nın 02.09.1988 tarih ve 19917 sayılı “Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği” ne göre tüm jeneratörlerin ruhsatlandırılması gerekmektedir.

Jeneratöre Dağıtım Firmasından ruhsat almak için öncelikle proje çizilmelidir.

İki türlü jeneratör ruhsat projesi çizilebilinir. Mevcut tesisin jeneratör ruhsat projesini çizmek ya da yeni tesisin jeneratör projesini çizmek.

Mevcut sistemin jeneratör ruhsat projesi çizilirken tesis yerinde gezilip tüm incelemeler yapılıp projelendirilir. Bu incelemede jeneratör gücü alınır. Kaç jeneratör bulunduğuna bakılır. Entegre trafoların sayısı ve gücü alınır. Çıkış şalterleri projeye dahil edinilir. Mimarı üzerinde yerleri gösterilir. Bunları yaparken dikkat edilmesi gerekilen en önemli husus proje çizen mühendisin profesyonel ve tecrübeli olmasıdır. Çünkü çizilen projeye Dağıtım Firmasından onay alınır. Onay alınan projeye uygun olarak onarım yapılır ve tesis projeye uygun hale getirilir. Projeyi çizen mühendis tecrübeli değil ise çok yüksek onarım bedelleri çıkabilir. Ve onaylanmış projeyi değiştirmek çok zordur.Firmamız en az maliyetle çözebileceğiniz şekilde yönetmeliklere uygun olarak mevut sisteminizin projesi çizmekte ve onay almaktadır. Onarım çıkması durumunda teknik destek sunmakta ve kabul işlemlerini sizinle yapmaktadır.Tüm bu çizimler yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Yeni tesisin jeneratör projesi çizilirken güç hesaplarına dikkat edilmeli ve ileri dönemler göz önünde bulundurularak jeneratör gücü ve sayısı belirlenerek çizimler yapılmalıdır. Firmamız piyasada çözüm ortağı olarak çalıştığından ileride oluşabilecek tüm senaryoları göz önünde bulundurarak jeneratör projelerinizi çizmektedir. Tüm bunlar yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

 Jeneratör Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

 

ilemahir

JENERATÖR RUHSAT İŞLEMLERİ?

Jeneratör Ruhsat İşlemleri,Başkent Elektrik Dağıtım Firmalardan jeneratörlerinin ruhsatlı olmasını ister. Bu tüm jeneratörler için istenilen bir durum değildir. Burada sadece sisteme entegre olarak çalışan projelerle alakalıdır. Jeneratöre ruhsat almak için öncelikle jeneratör projesi çizdirmek gereklidir.
Jeneratör projesi çizdirildikten sonra Başkent Elektrik ‘e onaylatılmalıdır. Proje yönetmeliklere göre çizileceğinden mevcut sistemde değişiklikler yapılarak projeye uydurulması gerebilinir. Bu değişiklikler gerçekleşip tesis jeneratör sistemleri projeye uygun hale geldiğinde Başkent Elektrik’e müracaat edilecek kabul işlemleri başlatılır. Bu şekilde jeneratöre ruhsat alınabilir. Dikkat edilmesi gerekilen durum projeyi çizen mühendisin tecrübeli olmasıdır. Yoksa mevcut tesisi projeye uygun hale getirmek için çok yüksek maliyetli onarımlar gerekebilir.

Firmamız hem proje hem kabul işlemlerini yapmaktadır. Onarım gereken durumlarda teknik destek sunmaktadır.

 Jeneratör Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

JENERATÖR RUHSATI NASIL ÇIKARILIR?

Jeneratöre Dağıtım Firmasından ruhsat almak için öncelikle proje çizilmelidir.
İki türlü jeneratör ruhsat projesi çizilebilinir. Mevcut tesisin jeneratör ruhsat projesini çizmek ya da yeni tesisin jeneratör projesini çizmek.

Mevcut sistemin jeneratör ruhsat projesi çizilirken tesis yerinde gezilip tüm incelemeler yapılıp projelendirilir. Bu incelemede jeneratör gücü alınır. Kaç jeneratör bulunduğuna bakılır. Entegre trafoların sayısı ve gücü alınır. Çıkış şalterleri projeye dahil edinilir. Mimarı üzerinde yerleri gösterilir. Bunları yaparken dikkat edilmesi gerekilen en önemli husus proje çizen mühendisin profesyonel ve tecrübeli olmasıdır. Çünkü çizilen projeye Dağıtım Firmasından onay alınır. Onay alınan projeye uygun olarak onarım yapılır ve tesis projeye uygun hale getirilir. Projeyi çizen mühendis tecrübeli değil ise çok yüksek onarım bedelleri çıkabilir. Ve onaylanmış projeyi değiştirmek çok zordur.Firmamız en az maliyetle çözebileceğiniz şekilde yönetmeliklere uygun olarak mevut sisteminizin projesi çizmekte ve onay almaktadır. Onarım çıkması durumunda teknik destek sunmakta ve kabul işlemlerini sizinle yapmaktadır.Tüm bu çizimler yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Yeni tesisin jeneratör projesi çizilirken güç hesaplarına dikkat edilmeli ve ileri dönemler göz önünde bulundurularak jeneratör gücü ve sayısı belirlenerek çizimler yapılmalıdır. Firmamız piyasada çözüm ortağı olarak çalıştığından ileride oluşabilecek tüm senaryoları göz önünde bulundurarak jeneratör projelerinizi çizmektedir. Tüm bunlar yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

 Jeneratör Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

JENERATÖR PROJESİ NEDİR?

Jeneratör projesi mevcut ve yeni tesislerde jeneratör için çizilen projelerdir.

Mevcut sistemlerde ve eski tesislerde jeneratör projesi olmayabilir. Burada mevcut jeneratörlere proje çizdirilmesi gerekmektedir. Yeni tesislerde ise güç hesapları yapılarak buna uygun konulacak jeneratörlere proje çizilmelidir. Lakin her jeneratöre proje çizilmez. Sadece Trafolara entegre olarak devreye giren jeneratörlere proje çizilir.Jeneratör projelerinde en önemli faktör projeyi çizen mühendistir. Çünkü çizilen projeye uygun tesiste imalat yapılacaktır. Projenin tecrübesiz olarak çizilmesi çok büyük maliyetler gerektiren imalatlarla sonuçlanır. Firmamız ise mevcut sistemde en az onarım gerektirecek şekilde yönetmeliklere uygun olarak proje çizmektedir. Onarım sonrası kabul işlemleri firmamız tarafından yapılmaktadır.

 Jeneratör Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

Devamını oku

HIZLI ARAMA