Yazar arşivi mahir

ilemahir

GÜÇ ARTIRIM PROJESİ NASIL ÇİZİLİR?

Güç artırım projesi çizilme sebebi mevcut tesise ekleme güçler gelmiştir. Mevcut güçler ve ilave güçlerle artık sistem yükü kaldıramaz olmuştur. Kablo kesitleri yeterli gelmemektedir. Tesiste sürekli şalter atma sorunları oluşmaktadır.
Böyle bir durumda tesisteki mevcut durum değerlendirilmelidir. İlave güçler hesaba katılmalıdır. Eski ve yeni güçler proje üzerinde gösterilmelidir. Kurulu Güç hesabı yapılmalıdır. Buna göre çekilen amper hesaplanmalıdır. İleride eklenebilecek güçlerde hesaplanarak yeni proje çizilmelidir.

Çizilen Proje Dağıtım firmasından onaylatılmalıdır. Onaylı projeye uygun yeni onarımlar yapılmalıdır. Onarımlar sonrasında Dağıtım Firmasından randevu alınarak kabul işlemleri yapılmalıdır. Tüm bu çizimler yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Güç Artırım Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

 

ilemahir

ENH ENERJİ NAKİL HATTI PROJESİ NEDİR?

Enerji Nakil Hattı projesi mevcut ve yeni tesislerde Enerji Nakil Hatları için çizilen projelerdir.
Mevcut sistemlerde çok eski tesislerde proje olmayabilir. Burada mevcut trafolara, direklere, jeneratörlere göre proje çizdirilmesi gerekmektedir. Yeni tesislerde ise güç hesapları yapılarak buna uygun trafolar, direkler, jeneratörler, Orta Gerilim OG Hücreler için ENH Enerji Nakil Hattı projesi çizilmelidir. ENH projesi Dağıtım firmasından onaylatılmalıdır. Firmamız onay sonrasın onarımlarda teknik hizmet sunmaktadır. Ayrıca kabul işlemleri tarafımızdan yapılmaktadır. Yeni tesis devreye girdikten sonrada trafo YG İşletme sorumluluğu hizmeti vermektedir.

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

ENH ENERJİ NAKİL HATTI PROJESİ NASIL ÇİZİLİR?

İki türlü ENH Enerji Nakil Hattı projesi çizilebilinir. Mevcut tesisin ENH projesini çizmek ya da yeni tesisin ENH projesini çizmek.
Mevcut sistemin ENH projesi çizilirken tesis yerinde gezilip tüm incelemeler yapılıp projelendirilir. Bu incelemede OG hücreler, trafolar jeneratör gücü alınır. Kaç trafo, jeneratör ve direk bulunduğuna bakılır. Entegre trafoların sayısı ve gücü alınır. Çıkış şalterleri projeye dahil edinilir. Mimarı üzerinde yerleri gösterilir. Direkli sistemler için iyi bir analiz yapmak şarttır. Direk yerleri iyi alınmalıdır. Direk şekilleri göz önünde bulundurulmalıdır.Çizilen projeye Dağıtım Firmasından onay alınır. Onay alınan projeye uygun olarak onarım yapılır ve tesis projeye uygun hale getirilir. Projeyi çizen mühendis tecrübeli değil ise çok yüksek onarım bedelleri çıkabilir. Ve onaylanmış projeyi değiştirmek çok zordur.Firmamız en az maliyetle çözebileceğiniz şekilde yönetmeliklere uygun olarak mevut sisteminizin projesi çizmekte ve onay almaktadır. Onarım çıkması durumunda teknik destek sunmakta ve kabul işlemlerini sizinle yapmaktadır.Tüm bu çizimler yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Yeni tesisin ENH projesi çizilirken güç hesaplarına dikkat edilmeli ve ileri dönemler göz önünde bulundurularak ENH projesi çizilmelidir. Mesafeler, direk yerleri ve direk çeşitleri iyi belirlenmelidir. Kablo kesitleri ve kompanzasyon iyi hesaplanmalıdır. Tüm bunlar yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

ENH ENERJİ NAKİL HATTI PROJESİNİ KİMLER ÇİZEBİLİR?

ENH Enerji Nakil Hattı projesini belirli bir tecrübeye sahip Elektrik ve Elektronik Mühendisleri çizebilir.
Elektrik Mühendisinin yetki belgeleri olmalı ve Dağıtım firmasından muhattap numarası olması gerekmektedir. Sıradan bir projeciye çizdirilen Enerji Nakil Hattı Projeleri telafisi çok zor olan işlemler ile sonuçlanabilmektedir. Firmamız sürekli olarak Enerji Nakil Hattı projeleri çizmektedir. Bunu yaparken amacımız en az maliyetli imalat gerektiren projemize onay almaktır. İmalatlar sırasında iş ortağımıza gerekli teknik destek sunulmaktadır. Kabul işlemleri firmamızca yapılmaktadır.

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

 

ilemahir

ELEKTRİK PROJESİNİ KİMLER ÇİZER?

Elektrik projesini Elektrik Elektronik Mühendisleri ya da Elektrik Mühendisleri çizebilir.
Çizen mühendisin Elektrik Mühendisleri Odasından yetki belgeleri bulunmalıdır. Bu yetki belgeleri SMM belgesi ve Büro Tescil Belgesidir. Bu belgelerle Dağıtım Şirketine de kayıt yaptırmak ve muhattap numarası almak gerekmektedir.

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

 

ilemahir

ELEKTRİK PROJESİ NEDİR?

Bir tesisin ya da konutun elektrikle alakalı her türlü bağlantısının, malzemelerinin, enerji girişlerinin, hesaplarının, tablolarının açık olarak gösterildiği çizimdir.
Bu çizim mevcut sistem içinde yapılabilinir. Eski yapıların bazılarının elektrik projesi mevcut değildir yada kaybolmuştur. Bu tür yerlerde elektrik projesinin tekrardan çizilmesi gerekmektedir.

Mevcut sistemin projesi çizilirken elektrik bağlantısının gittiği heryer kontrol edilir. Aydınlatmalar, prizler, motorlar, asansör vb. hepsi tekrardan mimarı proje üzerine çizilir.

Daha sonra tesisin son haliyle kurulu güç hesabı yapılır. Mevcut giriş şalteri ve kablo kesiti uygun değilse güç artırım projesi çizilerek Dağıtım şirketinden onay istenilir.

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

 

 

ilemahir

ELEKTRİK PROJESİ NASIL ÇİZİLİR?

İki türlü elektrik projesi çizilebilinir. Mevcut tesisin elektrik projesini çizmek ya da yeni tesisin elektrik projesini çizmek.
Mevcut sistemin elektrik projesi çizilirken tesis yerinde gezilip tüm incelemeler yapılıp projelendirilir. Bu incelemede aydınlatma yerleri, priz yerleri, motor yerleri, asansör vb. yerleri mimari proje üzerine işlenir. Güç hesabı yapılır. Zayıf akım proje üzerinde gösterilir. Tesis Orta Gerilimden OG’den besleniyorsa Trafo projesi çizilir. Jeneratör Trafoya entegre olarak çalışıyorsa Jeneratör projesi çizilir. Tüm bu çizimler yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Yeni tesisin elektrik projesi çizilirken mimarı üzerinde ihtiyaca göre iç aydınlatma , priz, motor, asansör vb. projeleri çizilir. Kendine ait trafosu olacaksa Orta Gerilim OG projesi çizilir. Enerji Nakil Hattı olacaksa ENH projesi çizilir. Tüm bunlar yetki belgeli Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından yapılmalıdır.

 

 Elektirik Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

JENERATÖR RUHSAT PROJESİNİ KİMLER ÇİZEBİLİR?

Jeneratör ruhsat projesini belirli bir tecrübeye sahip Elektrik ve Elektronik Mühendisleri çizebilir.
Elektrik Mühendisinin yetki belgeleri olmalı ve Dağıtım firmasından muhattap numarası olması gerekmektedir.

Sıradan bir projeciye çizdirilen jeneratör ruhsat projeleri çok yüksek onarım bedelleri ile sonuçlanabilmektedir. Firmamız sürekli jeneratör ruhsat projeleri çizmektedir. Bunu yaparken amacımız en az maliyetli onarımla projemize onay almaktır. Onarımlar sırasında iş ortağımıza gerekli teknik destek sunulmaktadır. Kabul işlemleri firmamızca yapılmaktadır.

 Jeneratör Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

JENERATÖR RUHSAT PROJESİ NEDİR?

Jeneratöre Ruhsat Projesi Dağıtım Firmasından ruhsat almak için çizilen projedir.
İki türlü jeneratör ruhsat projesi çizilebilinir. Mevcut tesisin jeneratör ruhsat projesini çizmek ya da yeni tesisin jeneratör projesini çizmek.

Kısacası sisteme entegre olarak çalışan jeneratörlerin Başkent Elektrik Dağıtım firması kendinde kaydının olmasını ve bu jeneratörlerin yönetmeliklere ve iş güvenlik şartlarına uygun olarak tesis edilmiş olmasını istemektedir. Bu sebeple proje isteyerek yönetmeliklere uygun olduğunu teyit etmektedir. Ayrıca tesisinde projeye uygun olduğunu yerinde kabul işlemi yaprak kontrol etmektedir. Firmamız hem proje hem kabul işlemlerini yapmaktadır. Onarım gereken durumlarda teknik destek sunmaktadır.

 Jeneratör Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

ilemahir

JENERATÖR PROJESİNİ KİMLER ÇİZEBİLİR?

Jeneratör projesini belirli bir tecrübeye sahip Elektrik ve Elektronik Mühendisleri çizebilir.
Mühendisinin yetki belgeleri olmalı ve Dağıtım firmasından muhattap numarası olması gerekmektedir. Sıradan bir projeciye çizdirilen jeneratör projeleri çok yüksek onarım bedelleri ile sonuçlanabilmektedir. Firmamız sürekli jeneratör projeleri çizmektedir.

Bunu yaparken amacımız en az maliyetli onarımla projemize onay almaktır. Onarımlar sırasında iş ortağımıza gerekli teknik destek sunulmaktadır. Kabul işlemleri firmamızca yapılmaktadır.

 Jeneratör Projesi Slayt İndir

Hızlı Arama    Email

HIZLI ARAMA